Změna počtu osob
Jméno
Příjmení  
Ulice  
Číslo popisné  
Město
Telefon  
E-mail
Při nahlášení změny počtu osob je potřeba vyplnit původní a nový počet osob. V kolonce Změna ke dni je nutné v kalendáři vybrat den, ke kterému se změna počtu osob vztahuje. Nový výpočtový list s vyznačenou změnou bude připraven do dvou pracovních dnů. Převzít jej můžete oproti podpisu bez čekání na výdejním místě - v provozovně Měnínská 4, naproti pokladně. Pozor - bez podpisu změna nemůže nabýt účinnosti!
Původní počet osob  
Nový počet osob  
Změna ke dni
Nová osoba
Jméno a příjmení
Datum narození
Vztah k nájemci
Další
Správa nemovitostí MČ Brno-střed, Dominikánská ul. 2, Provozovna: Měnínská 4, 602 00 Brno