Žádost o změnu záloh na služby
Jméno
Příjmení  
Ulice  
Číslo popisné  
Město
Telefon  
E-mail
Lze změnit výši zálohy jedné nebo více služeb. Do kolonky Jiná je možné vypsat název zálohy která není ve výčtu služeb uvedena. Nový výpočtový list s vyznačenou změnou bude připraven do dvou pracovních dnů. Převzít jej můžete oproti podpisu bez čekání na výdejním místě - v provozovně Měnínská 4, naproti pokladně. Pozor - bez podpisu změna nemůže nabýt účinnosti!
Změna záloh na služby v Kč
Teplo
Teplá voda
Studená voda
Jiná:  
Další
Správa nemovitostí MČ Brno-střed, Dominikánská ul. 2, Provozovna: Měnínská 4, 602 00 Brno